Okano Bldg. B1 Floor
1-4-11 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033